Huấn luyện an toàn cho cán bộ quản lý, cán bộ an toàn – CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KVI

Huấn luyện an toàn cho cán bộ quản lý, cán bộ an toàn

Nhóm 1: Người làm công tác quản lý (trừ trường hợp kiêm nhiệm theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này) bao gồm:

a) Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

c) Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức hành chính, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Nhóm 2:

a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Dưới đây là một vài hình ảnh mà Công ty cổ phần kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp đã tổ chức lớp huấn luyện cho cán bộ quản lý là Tổng giám đốc, giám đốc,..và cán bộ an toàn của một trong những thành viên của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam.

Để lại bình luận

0975227586