Khi nào và tại sao cần phải kiểm định an toàn máy nén – CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KVI

Khi nào và tại sao cần phải kiểm định an toàn máy nén

Máy nén khí là một loại máy quá quen thuộc với con người chúng ta. Máy nén khí là một loại máy bao gồm các máy móc và thiết bị có chức năng làm tăng áp chất khí, giúp cho năng lượng cho dòng khí tăng lên và đồng thời nén khí lại khiến nó tăng áp suất và nhiệt độ.

Máy nén khí thuộc một trong những máy móc và thiết bị thuộc dạng có yêu cầu nghiêm ngặc về vệ sinh an toàn lao động nên pháp luật buộc phải kiểm định an toàn đối với nó .Vậy thì khi nào và tại sao cần phải kiểm định an toàn máy nén khí.

Tai sao phải kiểm định an toàn máy nén khí ?

  • Như đã nói trên, máy nén khí là một trong những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và vệ sinh lao động và pháp luật buộc ta phải kiểm định an toàn nó nếu không sẽ bị sử phạt hành chính .
  • Thông qua quá trình kiểm định, chúng ta phát hiện ra các hư hại, hỏng hóc từ đó chúng ta lên kế hoạch sửa chữa, bảo trì, nâng cao hiệu quả làm việc của máy nén khí hơn
  • Máy nén khí khá nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn chết người nếu như nó hỏng hóc , mà kiểm định an toàn thì giúp ta đánh giá tình trạng của máy để xem xét có đạt yêu cầu để tiến hành đưa vào sử dụng hay không 
  • Máy nén khí khi được kiểm định an toàn sẽ ít bị hỏng hóc từ đó ít ảnh hưởng đến công việc làm việc của chúng ta 

Khi nào thì phải kiểm định máy nén khí ?

Cũng như các thiết bị khác có 3 giai đoạn phải tiến hành kiểm định an toàn đó là :
  1. Kiểm định an toàn lần đầu : đây là lần kiểm định đầu tiên trước khi máy đưa vào sử dụng hay lắp đặt , tại lần đầu tiên này máy phải đáp ứng được các yếu tố của pháp luật qui định thì mới được cấp phép an toàn
  2. Kiểm định an toàn định kỳ là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật của máy nén khí khi hết hạn lần trước đó .Hoạt động này đối với máy nén khí là vô cùng quan trọng nhằm đánh giá tốt tình trạng của máy từ đó đưa ra kết luận có nên tiếp tục dùng máy không 
  3. Kiểm định an toàn bất thường : là trường hợp đột xuất khi máy xuất hiện hỏng hóc lớn ảnh hưởng đến chất lượng của máy hay được các cơ quan chức năng có thâm quyền yêu cầu thì chúng ta phải bắt buộc kiểm định dù vẫn còn hạn kiểm định trước đó .

Thời hạn kiểm định an toàn máy nén khí ?

  • Thông thường đối với máy nén khi thì không quá 3 năm phải kiểm định một lần máy nén khí ngoài ra thì tùy theo kết quả kiểm định của kiểm định viên mà thời hạn có thể ngắn hơn 
  • Máy nén khí là một loại máy quá quen thuộc với con người chúng ta. Máy nén khí là một loại máy bao gồm các máy móc và thiết bị có chức năng làm tăng áp chất khí, giúp cho năng lượng cho dòng khí tăng lên và đồng thời nén khí lại khiến nó tăng áp suất và nhiệt độ.

Để lại bình luận

0975227586